rohs

Intyg om efterföljande av RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS 3)


Härmed intygar vi att aluminium levererat av Westmetall inte strider mot RoHS-direktivet gällande gränsvärden för nedan ämnen:


• Bly

• Kvicksilver

• Kadmium

• Sexvärt krom

• Flamskyddsmedel av typen PBB

• Flamskyddsmedel av typen PBDE

• Ftalater av typen DEHP

• Ftalater av typen BBP

• Ftalater av typen DBP

• Ftalater av typen DIBP


Westmetall AB, Hisings Backa, 2023-03-20