ISO-Certifikat
Westmetall är sedan 2019 miljö- & kvalitétscertifierade enligt ISO 9001 & 14001