reach

Information om EU-förordning REACH, (EG) nr 1907/2006


REACH, (EG) nr 1907/2006, är en EU-förordning som trädde i kraft den 1:a juni 2007. Det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljö från risker med kemikalier och att lägga över ansvaret för riskbedömning på tillverkare, importörer och de företag som säljer kemiska produkter.

REACH omfattar bland annat krav på registrering av kemiska ämnen. De som tillverkar och importerar ett ämne ska identifiera riskerna kopplade till ämnet och registrera det, om det tillverkas eller importeras i mängder om mer än ett ton per år. Om ämnet inte registreras får det inte säljas. Registreringen görs hos ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten.

Enligt REACH-förordningen ses Westmetall vara en distributör av metaller och inte producent eller importör av kemiska ämnen.

Westmetall säljer produkter som innehåller kemiska ämnen, som måste registreras enligt REACH-artiklarna 7.1-5. Däremot gäller inte längre registreringskravet eftersom ämnena redan har registrerats av våra leverantörer eller importörer.

I de fall Westmetall säljer en produkt innehållande ett SVHC-ämne (Substances of Very High Concern) är vi skyldiga att informera kunden.

Exempel på legeringar innehållandes SVHC är EN AW-6026, -2007 & -2011. Blyvärdet på nämnda legeringar ligger över SVHC-gränsen.

Ersättningslegeringar finns och har implementerats av Westmetall, vilket innebär att vi idag primärt marknadsför & lagerför legeringar som ligger inom gränsvärdet för bly.


Westmetall AB, Hisings Backa, 2023-03-20