Al Tjockplåt 7075

EN AW 7075 är en verktygslegering med hög styrka, hållfasthet och korrisionshärdighet. Används  av maskin- och verktygsindustrin för bla. formtillverkning, och av flygindustrin i konstruktioner där hög hållfasthet med låg vikt krävs.