Al Rundstång 7075

EN AW 7075 är lättbearbetad och höghållfast. Mindre god svets- & korrosionsbeständighet.