Al Rundstång 6026

EN AW 6026 är lättbearbetad och kortspånig. Goda anodiseringsegenskaper. Går att svetsa.