Plåtsågning

På Westmetall lagerför och sågar vi aluminiumplåt i flera olika legeringar.

Med snäva sågtoleranser och höga krav på planhet & ytfinish levererar vi formatsågade ämnen med korta ledtider till verkstadsindustrin.

thumbnail