NYHETER


2022-08-25

Företagets investering för framtiden

Metallagerhållaren Westmetall har investerat i två nya plåtsågar av märket Schelling. Företaget har också invigt den nya produktionsanläggningen för kapning och sågning av plåt, stång och profil i de nya lokalerna.

Expansionen är i nära anslutning till huvudlagret, vilket underlättat för företaget logistiskt. Beslutet om att investera i maskiner togs snabbt, eftersom bearbetning av plåt tidigare har varit en flaskhals. Nu är kapaciteten mer än dubblerad och de nytillkomna sågarna har möjliggjort hantering av tjocklekar upp till 160 millimeter från företagets egna lager.

Tillsammans med den tidigare investeringen av marknadens snabbaste stångkap klarar man nu av dimensioner upp till diameter 545 millimeter. Nu planeras fler maskiner och ytterligare lagerytor, då ambitionen är att öka närvaron på den nordiska marknaden och fortsätta ta andelar på gamla och nya produkter.

Källa: Pressmeddelande