Medarbetare

Våra medarbetare

Robert

Robert Wickström
Försäljning/Inköp
Tel. +46 31 761 09 01
Mob. +46 730 30 98 05
Mail: rwi@westmetal.se

Fredrik

Fredrik Erlandsson
Försäljning/Inköp
Tel. +46 31 761 09 02
Mob. +46 730 30 28 15
Mail: fer@westmetal.se

Magnus

Magnus Mattsson
Försäljning/Inköp
Tel. +46 31 761 09 04
Mob. +46 705 58 24 89
Mail: mma@westmetal.se

Ramus

Rasmus Fischer
Försäljning
Tel. +46 31 761 09 08
Mob. +46 735 35 00 58
Mail: rfi@westmetal.se

Silhouette

Ulrica Mattsson
Försäljning / Logistik
Tel. +46 31 761 09 05
Mob. +46 730 30 23 65
Mail: uma@westmetal.se

Silhouette

Mikael Bonasoni
 Logistik
Tel. +46 31 761 09 07
Mob. +46 734 48 47 20
Mail: mbo@westmetal.se

Silhouette

Birgitta Hansson
Ekonomi
Tel. +46 31 761 09 03
Mob. +46 730 30 95 57
Mail: bha@westmetal.se